Your Company

Köp & Sälj

Här finner du artiklar som är till salu

Läs mer

 

Lär dig mer om fårraser

Här kan du hitta information vissa om fårraser

Läs mer

 

Om oss

Här finner du information om oss och vår styrelse.

Läs mer

2019-03-21

Avtackning av Anita Söderlund och vi hälsar Emelie Lagerqvist välkommen.

KALLELSE TILL MÄLARÖARNAS FÅRFOLKS ÅRSMÖTE 2016-03-08

(lättare förtäring)

Tisdag 8 mars 2016 kl.19.00

lokal: SOK-stugan, Ekebyhov

• Mötet öppnas

• Val av ordförande för mötet

• Val av sekreterare för mötet

• Uppgörande av röstlängd

• Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

• Val av två justeringsmän

• Fastställande av dagordning

• Presentation av nya medlemmar

• Verksamhetsberättelse för år 2015

• Årsredovisning för 2015

• Revisionsberättelse 2015

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Val av två ordinarie styrelseledamöter samt en styrelsesuppleant på två år.

Mia Jörnholm och Rita Cannert mandattid som ordinarie styrelseledamöter går ut

Tommy Stengård mandattid som styrelsesuppleant går ut

Jane Avena och Harriet Philps mandattid som ordinarie styrelseledamöter går ut 2017

Anita Söderlunds mandattid som styrelsesuppleant går ut 2017

• Val av två ordinarie revisorer på ett år samt två suppleanter på ett år

Avgående Suzanne Paulsen-Bredler och Gunilla (Fia)Törnqvist

Avgående suppleanter Vendela Sevenheim och Margit Johansson

• Val till valberedningen, en person för tre år. Beslut finns om rullande schema på tre år.

Hasse Karlsson är 2016 års sammankallande och mandattiden utgår 2016. Åke Karlsson sitter ytterligare ett år och Nils Wernersson sitter ytterligare två år.

• Beslut om medlemsavgiften (för närvarande 100:- per hushåll)

• Förslag på budget plus verksamhetsplan

• Uppdatera medlemslistan

• Övriga frågor

• Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Medlemsinfo

• Du som har en e-postadress som ej finns med på medlemsregistret

skicka din e-postadress till tillavena@gmail.com

Verksamhetsplan 2016

• Vi informerar om kursutbud på hemsidan och vid förfrågan

• Besök på fårgård hos Mia Jörnholm, prel. 7-8 maj

• Medlemsmöte torsdag 4 augusti

• Fårdagen vid Ekebyhovs slott söndag 28 augusti

• Uppföljningsmöte för arbetande deltagare på Fårdagen

• Utflykt planeras i höst till Fårgård, Norrtälje hos Petra Yngborn och Henrik

Du som är intresserad och vill delta, kontakta maria.jornholm@gmail.com

DU SOM HAR FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR 2016 HÖR AV DIG TILL STYRELSEN OCH KOM GÄRNA PÅ ÅRSMÖTET!

Tips på evenemang

Fårfest i Kil 4-6 mars

Ölands skördefest 28 september - 2 oktober

Baggauktion i Uppsala i oktober

SUF har information om rovdjursstängsel