Your Company

Köp & Sälj

Här finner du artiklar som är till salu

Läs mer

 

Lär dig mer om fårraser

Här kan du hitta information vissa om fårraser

Läs mer

 

Om oss

Här finner du information om oss och vår styrelse.

Läs mer

Fårägarens komihåg.

Januari
Vid ett beräknat medellammningsdatum omkring 15 april bör näringstillförseln ökas omkring den 15 januari. Tex 1,2 kg hö + 0,3 kg kraftfoder.
Väg ut dagsfodret någon dag i månaden.
Kolla hullet på tackorna.Om du vill veta hur många foster din tacka bär, är det dags att scanna vid 60 dgr dräktighet. Boka hos Kaj Sjunnesson tel:0152/302 63 el
070/302 63 02

Februari
Kraftfodergivan ökas till 0,4 kg per tacka och dag from 15/2.Dela upp fodergivan på två utfodringstillfällen per dag, tex morgon och kväll.
Klipp fåren 2 månader före beräknad lammning och låt fåren vistas inomhus några dagar efter klippningen.
Verka klövarna i samband med klippningen och behandla djuren mot löss.
Cirka 6 veckor före beräknad lammning bör E-vitamin och selen ges. Receptbelagda!
Vid klippningen skilj ifrån tackor som inte har tillfredsställande hull och ge ytterligare något kraftfoder till dessa.
Tidigare gasbrandsvaccinerade tackor och ungtackor gasbrandsvaccineras ca 6 veckor före beräknad lammning.

Mars
Kraftfodergivan ökas till 0,5 kg per dag och tacka.
Utfodring vid två tillfällen.
Ca 2 veckor före beräknad lammning ges ytterligare E-vitamin och selen.
Iordningställ lammboxar, ca 1 per 10 tackor. Minimimått 150 x 150 cm.
Fri tillgång till mineralfoder är önskvärt.
Se över husapoteket. Jodopax, propylenglykol bör ingå. Fryst råmjölk (även från kor) är bra att ge lamm som ej får/kan dia omedelbart efter lammning,värmelampa till svaga lamm.

April
Övervaka lammningen.
Nylammade tackor bör får stanna i lammbox 1-3 dygn beroende på lammantal för att tillvänjning kan äga rum utan störningar.
Tillgång till friskt vatten i boxarna är ett måste,liksom torr ströbädd.
Avmaska den nylammade tackan i lammboxen och öronmärk lammen.
Notera lammningen i dagbok.
Gruppindela därefter gärna tackorn efter lammantal så att rätt utfodring kan ske. Giva ca 0,5 kg kraftfoder per lamm + 1,2 kg hö. Om möjligt kan lammen få särskilt utrymme med extra kraftfoder.
Kontakta veterinär eller fårhälsovården om du får besvärligheter i form av döda lamm,tackor som inte reser sig, om lammningen drar ut på tiden etc.

Maj
Släpp djuren på bete innan det blir för frodigt.
Utfodra även efter betessläppningen med hö och spannmål och gör övergången till bete mjuk ( minst 14 dagars utfodring).
Avmaska lammen 3-4 veckor efter betessläppninge eller något senare beroende på torr väderlek.
Se till att friskt vatten,saltsten och mineralfoder finns tillgängligt på betet.

Juni-juli
Se till att fåren har tillräckligt med bete. Flera fållor är bättre än en stor.
Regn efter en torrperiod utlöser masskläckning av parasiter.
I ett bra fårbete är gräset aldrig längre än 5 cm, använd betesputsaren flitigt .
Väg lammen varannan-vartredje vecka och räkna ut viktökningarna. Lamm i god tillväxt bör öka minst 350 g/dag för baggar och 300 g/dag för tacklamm.
Lammen skiljs från tackorna vid 25-30 kg:s vikt.

Augusti
För de som är med i fårkontrollen arrangeras mönstring ca 110 dagar efter medellamningsdatum.
Sortera lamm efter preliminära livlamm och slaktlamm.
September
Livlammen får det bästa betet tex på vallåterväxt. Kan behöva tillskottsfoder vid dålig kvalitet på betet.
Livdjuren klipps och ungtackorna avmaskas. Tackornas tandstatus kollas,goda tänder är en förutsättning för att tackan skall kunna tillgodogöra sig fodret och ge tillräckligt med mjölk till lammen. Glöm inte att kolla juvret, knölar är anledning till att slå ut tackan.
Ordna med bagge inför betäckningssäsongen. Kolla produktionsresultaten för tackorna och välj ut livlamm i stället för utslagstackorna.

Oktober
Se över fårhusinredning och vinterfållor. Ungtackor bör helst vara i en separat grupp med extra foder under hela säsongen.
Inköpta djur bör hållas i karantän 1-2 veckor.
Om tackorna är i dåligt hull ,utfodra med 2 hg kraftfoder ca 3 veckor före baggsläpp. Nyinköpta livdjur bör hållas i karantän 1-2 veckor.
Upprätta foderstat med utgångspunkt från gårdens råvaror.
Ungtackorna gasbrandsvaccineras första gången. Ordna vattentillförsel så att djuren har tillgång till friskt vatten hela säsongen, även vid minusgrader.

November - december
Tackorna mår bra av att kunna gå ut i rastgård. Den lilla solen genererar D-vitamin. Beställ öronmärken.
Kolla hullet på tackorna och anpassa kraftfodergivan därefter. Ryggbenet bör bara kunna anas på en tacka i gott hull.
Rör aldrig om i en ströbädd under säsongen,

Lammningen
Kontrollera och rätta till fellägen så fort du misstänker något fel.
Hjälp till att dra fram lammet om förlossningen går trögt,även om lammet ligger rätt.
Bättre att hjälpa till en gång för mycket än för lite.
Öva att känna igen tackor med normal förlossning.
Kontrollera naveln på lammet.
Mjölka ur en stråle ur varje spene.
Se till att alla lamm diar. Hjälp ev till. Lämna inte lammningsboxen förrän du är övertygad om att förlossningen är avslutad och att alla lamm diat.

Ingrip vid lammning när
Öppningsstadiet varar mer än 4,5 timmar utan att lammning sker.
Tackan har kraftiga krystvärkar utan att varken fosterblåsan eller fosterdelar blir synliga.
Om fosterblåsan synts, alternativt fostervattnet gått, men ingenting mer har hänt på en halvtimme.
Om du ser fosterdelar i könsöppningen men fostret inte föds fram.
Om det gått mer än 1 timme efter föregående lamm utan att ännu ett lamm eller efterbörd blivit synlig.
Om du ser på fosterdelarna i könsöppningen att lammet inte kommer rätt.

Kontakta veterinär om
Öppningsskedet varar mer än 4-5 timmar och födelsevägarna fortfarande är för trånga.
Förlossningen fördröjs på grund av att tackan är sjuk.
Du bedömmer att du inte klarar en lägesrättning. Om du prövar själv, håll på max 15 min,ring sedan.

Något om klippning
För att fåren skall må bra bör de klippas 2 gånger om året. Vår och höst är att rekommendera.Om du inte anlitar någon extern klippare som gör jobbet är det förmodligen nu som du har största chansen att komma i kontakt med dina djur.
Att passa på och verka klövarna är en god vana i samband med klippning. Akta bara så att klippet inte hamnar bland ullen om du skall sälja den. Det uppskattas inte alls av kardmaskinerna! Saluull måste vara ren och därför väljer du ett lämpligt underlag för klippningen. Ett rensopat golv duger bra. Om du hålls utomhus kan en bit gammal heltäckningsmatta på 2 x 2 m användas. Ta inte med smutsig ull eller bukull.
Oavsett om du klipper stående i klippstol eller sittande, passa på att kolla om ljuvret känns mjukt och inte har några onormala knölar som tyder på en vilande inflammation som kan blossa upp i samband med lammningen.Lammen kan också ha gått hårt åt spenarna.
Använd händerna till att känna runt kroppen efter fästingar eller skador. Du får samtidigt en känsla för vilket hull tackan har.
Är tackan lite äldre -kolla tandstatus som är särskilt viktigt efter lammningen när hon skall få i sig många kalorier.
Sist men inte minst-gosa lite med djuren till exempel genom att smeka halsen neråt bogen och tala vänligt.